Bli återförsäljare

Alla våra affärspartners kan få Lamelios varumärkespresentationsverktyg, som vi presenterar nedan.

LAMELIO DISPLAY PREMIUM

Full väggpresentation, den mest effektiva helt klart! Låter dina kunder omedelbart visualisera hur paneler ser ut i verklig installation.

LAMELIO DISPLAY PREMIUM

LAMELIO DISPLAY BOOK

Mer komplext sätt att presentera, speciellt lämplig för mindre butiker med begränsad utställningsyta på väggar. Innehåller alla modeller av väggskivor och slutlist vi har i portfölj.

LAMELIO DISPLAY BOX

Det eleganta och mobila sättet att visa Lamelio för dina kunder. Innehåller prover på alla modeller och färger på väggpaneler i vårt erbjudande.

LAMELIO DISPLAY BOX

Är du intresserad? Kontakta oss!

Lamelio – Wall Panels

info@lamelio.se